De Tweestroom

De Tweestroom is een kleine reguliere basisschool gevestigd in Altforst. De school werkt met een jaarstofklassensysteem en geeft bij de basisvakken zoveel mogelijk instructie aan een hele groep. Door gebruik te maken van een instructiemodel (IGDI) wordt geprobeerd recht te doen aan de verschillen in niveaus in de groep. De school maakt gebruik van moderne methodes en door te werken met dag- en weektaken ontstaat ruimte om de leerlingen extra te begeleiden.

Ieder kind moet zich thuis en veilig voelen op school, zich als persoon gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Het team benadert de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke afspraken en regels en laat de kinderen voelen dat zij belangrijk zijn voor de leerkrachten, dat zij positief over zichzelf en een ander denken. Respect voor elkaar, voor elkaars eigendommen en voor de leefomgeving hoort daarbij.

Ook het contact met de ouders is belangrijk. Ouders moeten gemakkelijk de school kunnen binnenstappen om met de leerkrachten in gesprek te gaan.

Goed onderwijs betekent voor De Tweestroom dat alle kinderen hun mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen aanspreken en ontwikkelen in een interactieve en uitdagende leeromgeving. Daarvoor is nodig dat de kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken, daar betekenis aan kunnen geven en deze kunnen toepassen, zowel op cognitief, emotioneel als sociaal gebied.

Directie: mevrouw A. Adams

Kerkstraat 27
6628 AB Altforst
Tel: 0487-541597

info@2stroom.nl
www.2stroom.nl

Share This