St. Victorschool

De St. Victorschool is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Afferden. De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. De school streeft ernaar om elk kind te bieden wat het nodig heeft.

Het team vindt het belangrijk dat leerkrachten en kinderen zich ontwikkelen vanuit hun eigen mogelijkheden. Door instructie te geven op drie niveaus en verwerking voor kinderen die meer aankunnen of extra uitleg nodig hebben, probeert de school zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.

Betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid zijn de kernwaarden van de school. Dat het vergroten van de betrokkenheid bij kinderen leidt tot betere resultaten, is de overtuiging van de school. Die betrokkenheid leidt ook tot actievere leerlingen die zelfverantwoordelijk zijn en die hun talenten beter kunnen ontwikkelen. De school wil dit bereiken door o.a. het werken met actuele thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. De verbinding zoeken tussen de verschillende vakken is daarbij belangrijk.

Ook ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Het wonen en leren in een rijke omgeving (het dorp) heeft daarbij een centrale rol. Met gebruik van moderne leermiddelen, zoals de inzet van ICT, wordt niet alleen kennis verworven maar ook bepaalde vaardigheden zoals samenwerken, plannen en presenteren. Vanuit de zelfverantwoordelijkheid krijgen kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen en krijgen daardoor een positief zelfbeeld.

Directeur: mevrouw M. Blok

De Gaard 19
6654 BL Afferden
Tel: 0487-513503

info@victorschool.nl
www.victorschool.nl

Share This