SBO De Dijk

De school voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk biedt onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Vanuit een positieve benadering wordt het handelen van de leerkrachten gericht op de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Door acceptatie van verschillen, zowel cognitief als sociaal emotioneel, worden kinderen in hun waarde gelaten. Rekening houdend met de (on)mogelijkheden, de ontwikkeling en de draagkracht van elk kind wordt “eruit gehaald wat erin zit”. De kinderen worden geholpen een reëel en positief beeld van zichzelf te ontwikkelen, zodat het met voldoende zelfvertrouwen in het leven staat.

Binnen de structuur van De Dijk zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid, respect en voorbeeldgedrag van essentiële waarde. In het kader van Passend Onderwijs zal De Dijk zich de komende jaren ontwikkelen tot een flexibele SBO met observatieplekken, crisisopvang en specifieke hulpgroepen.

In het voorjaar van 2011 is De Dijk verhuisd naar een geheel gerenoveerd en uitgebreid schoolgebouw. Het Centrum voor Passend Onderwijs, een expertisecentrum voor de regio, is gebouwelijk geïntegreerd in De Dijk.

Directeur: mw E. van Loon

Heuvel 61-63
6651 DB Druten
Tel: 0487-512694

info@sbodedijk.nl
www.sbodedijk.nl

Share This