OBS De Wijzer

De Wijzer is een kleine, openbare basisschool waar veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling van het kind. De populatie van de leerlingen vormt een afspiegeling van de bevolking in Beneden-Leeuwen en is dus multicultureel en divers.

De missie van de school is: “De Wijzer, elk kind op zijn eigen wijze wijs!”. De kinderen worden gestimuleerd kennis te maken met zijn of haar eigen kwaliteiten en die ook te gebruiken, om inzicht te hebben in zijn of haar eigen kunnen en te leren omgaan met keuzemogelijkheden. Op deze wijze kunnen de kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Kinderen voelen zich veilig en thuis op de Wijzer.

Elk kind maar ook elk teamlid krijgt de kans en de mogelijkheid om tot zijn recht te komen. Het vertrouwen op elkaars kwaliteiten en het gebruikmaken ervan is daarbij erg belangrijk.

Op de Wijzer wordt gewerkt met coöperatief leren. In alle groepen wordt gewerkt met een keuzebord/planbord. In het begin wordt de kinderen geleerd met een dagtaak te werken maar na verloop van tijd wordt dit een weektaak. Kinderen leren zo in toenemende mate zelfstandig te werken.

Directeur: mevrouw H. de Haardt

Rozenstraat 9
6658 WS Beneden Leeuwen
Tel: 0487-593940

info@obsdewijzer.nl
www.obsdewijzer.nl

Share This