Mariënhof

Mariënhof is een reguliere basisschool in het dorp Alphen. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen geprobeerd wordt het optimale te bereiken op cognitief, sociaal-emotioneel en expressief gebied. De ontwikkeling van elk kind kan en mag anders zijn. Door aan te sluiten bij de verschillende niveaus waarop de leerlingen zich bevinden maar ook door uit elk kind te halen wat er in zit, wordt een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling.
Zelfstandigheid in verantwoordelijkheid, met elkaar en anderen, zijn voor het team van Mariënhof belangrijke onderwijskundige uitgangspunten. Aan kinderen die dat nodig hebben wordt extra zorg aangeboden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

Voor alle kinderen geldt dat zij kennis en vaardigheden nodig hebben in een steeds veranderende maatschappij. Mariënhof probeert hieraan een bijdrage te leveren door een uitdagende leeromgeving te creëren, die zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van het kind. De school wil de ontplooiing van kinderen binnen 5 ankerpunten uitzetten, de leidraad van de school: eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, vaardigheid en veiligheid.

Directeur: mevrouw E. van Teeffelen

Schoolstraat 9
6626 AC Alphen
Tel:0487-561569

info@marienhof-alphen.nl
www.marienhof-alphen.nl

Share This