Mariaschool

De Mariaschool is gevestigd in Boven-Leeuwen in het Kulturhus d’n Dulper. De school heeft een duidelijke visie die gevisualiseerd wordt door middel van een huis: “Samen sterk onder één dak”.

De school wil kinderen begeleiden en sturen bij het “groeien”. De school geeft kinderen voldoende veerkracht mee die nodig is om met kleine en grote problemen, nu en later, om te kunnen gaan. Binnen het leerstofjaarklassensysteem wordt zelfstandig werken bevorderd door effectieve instructie en heeft het werken met dag- en weektaken een plek.In de groepen 1 tot en met 4 wordt sinds een aantal jaren ontwikkelingsgericht onderwijs vormgegeven. Deze ontwikkeling heeft zich in de groepen 5 tot en met 8 de laatste twee jaar doorgezet.

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 neemt de Mariaschool deel aan het project SingaporeNext: een project met als doel innoverend leren in een ICT-rijke leeromgeving. Het project is gericht op de groepen 5 tot en met 8 waarbij kinderen op zoek gaan naar informatie voor een zelf gekozen project binnen de zaakvakken, waarbij gebruik wordt gemaakt van documentatiecentra, bibliotheek, onderzoek binnen en buiten de school in een ICT-leerrijke omgeving en social media.
Er wordt gewerkt vanuit de 21st Century Skills. SingaporeNext is een landelijk project. Naast de Mariaschool nemen nog twee scholen in het land deel.

De Mariaschool is een katholieke basisschool waar kinderen met een andere geloofsovertuiging van harte welkom zijn.
Elk kind is uniek en daarvoor biedt de school een rustige en vertrouwde, veilige en ondersteunende omgeving. De kinderen wordt geleerd om respect te hebben voor elkaar en voor hun omgeving.

Directeur: mevrouw D. Bevers

Pastoor Schoenmakersstraat 7
6657 CB Boven-Leeuwen
Tel: 0487-592076

info@de-mariaschool.nl
www.de-mariaschool.nl

Share This