De Leeuwenkuil

Basisschool De Leeuwenkuil is een reguliere basisschool in Beneden-Leeuwen, een school “met hart voor kinderen en oog voor resultaat”. Het team van de school vindt het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Een school met een uitdagende leeromgeving waarin de kinderen regelmatig samenwerken en zelfstandig en in verantwoordelijkheid kennis en ervaring opdoen.

De school geeft gedegen onderwijs en hecht veel waarde aan structuur en sfeer binnen de school. Er is veel aandacht voor het individuele kind en de zorg daaromheen is goed georganiseerd.

De Leeuwenkuil is een katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de aandacht die de school besteedt aan levensbeschouwing, waarden, normen, en omgangsvormen in het algemeen en aan de christelijke traditie in het bijzonder. De school heeft een open aannamebeleid. Ook kinderen van niet-katholieke religies of zonder een godsdienstige achtergrond zijn van harte welkom.

De school is steeds op zoek naar vernieuwing en professionalisering van het onderwijs en zorgt ervoor dat de school in ontwikkeling blijft. Met de ouders van de kinderen is er veel en goed contact. Ouders worden betrokken bij het organiseren van activiteiten.

Directeur: de heer H. Brakel

Azaleastraat 1
6658 XP Beneden Leeuwen
Tel: 0487-591701

basisschool@deleeuwenkuil.nl
www.deleeuwenkuil.nl

Share This