De Laak

Basisschool De Laak is gevestigd in Wamel. Op De Laak wordt onderwijs gegeven in een kwalitatief goed leef-/leerklimaat.
De school vindt het belangrijk om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen en hen daarmee een goede startpositie te geven in het voortgezet onderwijs. De school is als het ware een “tweede huis” voor de leerlingen waar geborgenheid en weerbaarheid naast kennis en vaardigheden een steeds belangrijker plaats in gaan nemen. Het uiteindelijke doel van de school is bij de kinderen het vermogen te ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

De school ontwikkelt zich in adaptief onderwijs, het aansluiten bij het niveau van de kinderen en rekening houdend met de verschillen tussen kinderen. Dit gebeurt door kinderen zelfstandig op hun niveau uit te dagen, o.a. door leerstof in verschillende werkvormen aan te bieden.

Kinderen wordt geleerd te plannen, keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn door te werken met dagtaken en waar mogelijk met meerdaagse taken of weektaken. In de visie van het team leren jonge kinderen vooral spelend. Door aan te sluiten bij het spel van de kinderen met gerichte interventies wordt het spel gestimuleerd.

Directeur: de heer B. Collignon

Lakenstraat 35a
6659 BE Wamel
Tel: 0487-501504

info@delaak.nl
www.delaak.nl

Share This