‘t Klòsterhûfke

’t Klòsterhûfke typeert zich als een basisschool waar oog is voor de gehele ontwikkeling van het kind. Er is veel aandacht voor interactie waarbij kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en hun eigen inbreng te hebben. Binnen het leerstofjaarklassensysteem is ruimte om te differentiëren en wordt gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de kinderen. Via een planbord met dag/weektaken worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken.

Aan het welbevinden van kinderen wordt systematisch aandacht besteed. De voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in het protocol Omgangsafspraken. Niet alleen de leervorderingen maar ook de sociale competenties worden in kaart gebracht.

’t Klòsterhûfke heeft de volgende kernwaarden:

  • Welbevinden: vanuit veiligheid ontstaat zelfvertrouwen en competentiegevoel.
  • Betrokkenheid: kinderen leren meer en beter als ze betrokken zijn.
  • Optimale ontwikkeling: ’t Klòsterhûfke gaat voor een optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van een kind, maar accepteert ook de grenzen hiervan.
  • Respect: het is belangrijk om elkaar te waarderen, te stimuleren en te bekritiseren om er samen beter van te worden.
  • Professionaliteit: de leerkracht is de spil in het onderwijsproces. Een blijvende ontwikkeling van zijn/haar professionaliteit is essentieel.

Directeur: mevrouw M. Blok

Kloosterhof 30
6653 BS  Deest
Tel: 0487-512355

info@klosterhufke.nl
www.klosterhufke.nl

Share This