IKC De Kubus

De Kubus is een reguliere basisschool gevestigd in een compleet nieuw gebouw: het Integraal KindCentrum (IKC) De Kubus. Het kindcentrum is op 13 augustus 2012 in gebruik genomen. Naast de basisschool hebben ook de peutergroepen, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang een plaats in het kindcentrum. Door samenwerking met diverse organisaties (sport, muziek, cultuur) worden allerlei arrangementen voor kinderen aangeboden.

Als basisschool investeert De Kubus veel energie in de zorgstructuur. Waar mogelijk wordt gewerkt vanuit het niveau en de beleving van de kinderen. De Kubus biedt onderwijs waarmee leerlingen in de huidige en toekomstige, voortdurend veranderende maatschappij hun weg weten te vinden. De school gaat ervan uit dat kinderen van nature graag leren, nieuwsgierig zijn en van alles zelf willen ondernemen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke bevestiging.

In de onderwijsprogramma’s, die worden gebruikt, staat, waar haalbaar, het leren op basis van handelen volgens eigen leerinteresses en eigen leerniveau en zelf en samen ondervinden centraal. Moderne leermethodes en ICT zijn daarbij ondersteunend. Omdat niet alle kinderen op dezelfde manier leren, wordt bij sommige vakken het aanbod afgestemd op de belevingswereld, op de ontwikkelingsfase van het kind. Op die manier is bij kinderen meer betrokkenheid zichtbaar. Door een positieve benadering krijgen de kinderen het gevoel dat ze wat kunnen, dat ze competent zijn.
De school wil laagdrempelig zijn voor ouders. Op basis van wederzijds vertrouwen wordt een goede samenwerkingsrelatie met de ouders gerealiseerd.

Directeur: de heer K. van der Velden

Irenestraat 3
6651 XK  Druten
Tel: 0487-512750

ikc@dekubus.nl
www.ikcdekubus.nl

Share This