IKC De Appelhof

Schoolprofiel IKC De Appelhof 2018

Integraal Kindcentrum De Appelhof neemt al meer dan 30 jaar een belangrijke positie in Druten in. Mede doordat het de enige basisschool voor openbaar onderwijs is in deze gemeente, maar ook doordat het onderwijs een innovatief karakter heeft. Naast het onderwijsgedeelte heeft het IKC Buitenschoolse opvang en Peuteropvang vanaf 2 jaar.

Vanuit onze missie heeft de school een mission statement geformuleerd: “LEREN EN SPELEN DOEN WE SAMEN”

De belangrijkste ambities die hieruit voortvloeien zijn o.a.:

*Vanuit de autonomie van het leren van leerlingen bieden we de vakken taal en rekenen meer en meer aan vanuit referentieniveaus. De methodiek hierbij is het digitaal werken met Snappet. Het structureren van ons aanbod in deze basisvakken zal gebeuren via de nieuwste inzichten, methodieken  en methodes

*De opbrengsten van De Appelhof moeten in de pas lopen met scholen van dezelfde achtergrond. Via een systematische aanpak van het bespreken van de resultaten en de daaruit voortvloeiende interventies zal De Appelhof de opbrengsten verbeteren.

 

*De Appelhof zal kritisch omgaan met toetsen en testen en het gebruik hiervan zodanig inzetten dat dit recht doet aan de missie en visie van de school.

*We werken met het International  Primary Curriculum (IPC). Op deze wijze speelt de school in op het ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw.

*Nadrukkelijk streeft De Appelhof ernaar om talenten van kinderen te ontwikkelen en in te zetten voor de school. We werken in de ochtend met basisgroepen en in de middag in units.

*IKC De Appelhof staat midden in de wereld e we bieden grenze(n)loos onderwijs aan, o.a. door gebruik te maken van internationale projecten.

*In het kader van burgerschap maakt De Appelhof gebruik van een leerlingenraad.

Directeur: mw Marja Derks

Postelkamp 2
6652 BE Druten
Tel: 0487-513766

info@appelhof.nl
www.appelhof.nl

Share This