‘t Geerke

Basisschool ’t Geerke staat midden in het dorp Puiflijk. Het team van ’t Geerke wil dat de kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich thuis voelen. Vanuit een veilige, plezierige en uitdagende omgeving wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen leren met hun hoofd (cognitief leren), hun hart (sociaal leren) en met hun handen (praktisch leren).

Er is aandacht voor de relatie tussen kinderen onderling en tussen de groep en de leerkracht maar ook met de omgeving. Het team wil de kinderen voorbereiden op een plaats in de toekomstige samenleving. Het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, competentiegevoel en verantwoordelijkheidsgevoel zal bijdragen tot vorming van zelfbewuste mensen. De ontwikkeling wordt zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om op een zodanige manier onderwijs te geven dat kinderen geboeid en betrokken raken en op een positieve manier aangemoedigd en gestimuleerd worden bij hun eigen ontwikkeling.

Zo wordt de kinderen geleerd zich open te stellen voor kunst, media en cultureel erfgoed en wordt geleerd respect op te brengen en open te staan voor normen en waarden van anderen, andere godsdiensten en culturen. Er is zorg voor elkaar en anderen in de samenleving. De school doet dit vanuit een katholieke levenshouding.

Directeur: mevrouw S. Wolthuis

Kerkstraat 3
6655 AK Puiflijk
Tel: 0487-512748

info@geerke.nl
www.geerke.nl

Share This