De Octopus

Basisschool de Octopus staat sinds augustus 1980 op deze plek in Horssen.
In ons gebouw is ook de Peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO) gehuisvest.
Wij willen goed onderwijs verzorgen dat bijdraagt aan optimale resultaten voor alle kinderen. Daarbij hechten we grote waarde aan de manier waarop dit plaatsvindt; in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders.
We bereiden onze kinderen voor op een samenleving die snel verandert. Als school hebben we rekenen, taal en lezen hoog in het vaandel staan. Maar daarnaast besteden we aandacht aan vaardigheden waarvan we denken dat onze kinderen ze in de toekomst nodig hebben; samenwerken, probleemoplossend denken, het gebruik van ICT bij leren, planning en zelfsturing.
In onze missie geven we aan waarvoor we een school zijn. Wat zit er in het koffertje dat de kinderen na 8 jaar basisschool meenemen naar het vervolgonderwijs? Onze kinderen verlaten de school met voldoende vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben.

Onze visie rust op vijf kernwaarden die voor ons richtinggevend zijn.

Betrokkenheid:               ik ben actief en doe mee
Persoonlijke groei:         ik kom er wel!
Eigenaarschap:              ik neem zelf de regie
Vertrouwen:                    ik wil van je leren
Creativiteit:                     ik ontdek en ben nieuwsgierig

De toekomst is nu
Op De Octopus zijn we afgelopen jaren op zoek gegaan naar hoe we op een kleine school goed, eigentijds onderwijs kunnen geven. Daarbij is de visie voor ons leidend. Wat hebben onze kinderen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?

Samen werken op het leerplein
De stip op de horizon is gezet: we willen in de toekomst gaan werken in verticale units waarbij enkele jaargroepen gecombineerd zijn. In de ochtend staan instructies centraal met behulp van methodes en in de middag werken we op het leerplein.
We werken samen op het leerplein. Ons leerplein is een eerste aanzet tot ons onderwijs anders organiseren. We kijken naar de onderwijsbehoeften van onze kinderen in plaats van ze uitsluitend in te delen in jaargroepen. Momenteel werken we enkele middagen groepsdoorbrekend op het leerplein. De kinderen van de leergroepen 1-2-3, 4-5, en  6-7-8 werken daarbij samen.
Kinderen leren samenwerken. Door te werken met dag- en weektaken worden zelfstandig.

Onze focus
De komende jaren ligt onze focus hierop:
Ø   Werken aan de basisvaardigheden: rekenen, taal, spelling, lezen
Ø   Kinderen leren leren : kennisconstructie, onderzoekend leren, oplossingsgericht denken
Ø   Sociale vaardigheden aanleren: o.a. samenwerken
Ø   Persoonsvorming: verantwoordelijkheid/nieuwsgierigheid/autonomie
Ø   ICT-vaardig /mediawijsheid/ontwikkeling van persoonlijke talenten

Directie: mevrouw P. Breuer

Octopusstraat 2
6631 CA
Horssen
Tel: 0487-541230

info@deoctopus.nl
www.deoctopus.nl

Share This