Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of hoogbegaafde leerlingen. Leraren, ondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Dat passende arrangement kan zijn op de school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die het kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs.

Het stelsel voor passend onderwijs omvat de volgende voorwaarden:

  • Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs.
  • Ouders zijn betrokken bij hun kind op school.
  • Docenten zijn goed toegerust.
  • Scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten.
  • Doelmatige investeringen.

Scholen en schoolbesturen voor regulier en (voorgezet) speciaal onderwijs werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden. Het doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijszorg in de regio te bieden.

Stichting SPOM maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Stromenland samen met alle schoolbesturen uit de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in 6 zogenaamde ondersteuningsplatforms (regio’s). Ondersteuningsplatform Maas en Waal maakt deel uit van het OPF Tussen de Rivieren (waar ook Beuningen en Wijchen aan deelnemen). De coördinator van dit platform is de heer René Smits.

De missie van het Samenwerkingsverband is: ‘Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband’ met als uitgangspunt ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

Eén van de taken van het Samenwerkingsverband Stromenland is het vaststellen van het ondersteuningsplan, waarin o.a. vastligt hoe het geld voor extra ondersteuning wordt besteed en hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs verloopt.

De zes platforms die samen het samenwerkingsverband vormen, hebben op basis van het ondersteuningsplan een eigen ondersteuningsagenda uitgewerkt en vastgesteld.

Meer informatie over Passend Onderwijs vindt u in de ondersteuningsagenda en op de website van Stromenland (www.stromenland.nl).

Share This