Ons beeldmerk

In het logo van SPOM valt de letter O het meeste op.
De O staat uiteraard voor onderwijs, maar ook voor opvang, ontwikkeling, ontplooiing en openheid.

Als we verder kijken naar de O, dan zien we dat deze letter wordt gevormd door uitsparing. De witruimte is een metafoor voor de ruimte die het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

De blauwe stip in het midden staat daarom voor het kind: de leerling staat letterlijk centraal.

Rondom de witruimte zijn ‘bloemblaadjes’ geplaatst. Ieder met een eigen kleur, en samen een geheel. De bloemblaadjes, ook weer een verwijzing naar groei, staan voor de leerkrachten en de ouders, maar ook voor de verschillende scholen die verbonden zijn met SPOM.

Share This