Vacature Directeur IKC De Kubus

Ben jij de nieuwe inspirerende bruggenbouwer van IKC De Kubus?


Wij zijn een integraal kindcentrum in het centrum van Druten. RK Basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en buiten-schoolse opvang hebben in het kindcentrum een volwaardige plaats. De doorgaande lijn is verankerd, waardoor de ontwikkeling van de kinderen van 0—12 jaar waar mogelijk op elkaar aansluit. Op de school werken we binnen het leerstofjaar- klassensysteem met ruim 600 leerlingen, verdeeld over 3 groepen per leerjaar. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen. Ieder kind is uniek!

Stichting SPOM

IKC De Kubus is één van de 15 scholen van Stichting SPOM in de gemeenten West Maas en Waal en Druten.
Stichting SPOM is een professionele organisatie, waarbij eigenheid van de scholen een plaats heeft binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER’: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren.

Vanaf 1 januari 2020 gaat Stichting SPOM samen met Stichting Oeverwal verder als Stichting Groeisaam.

Kenmerkend voor IKC De Kubus is: 

 • de school als gemeenschap;
 • een stevige zorgstructuur;
 • moderne leermethodes en -methodieken;
 • de extra aandacht voor expressievakken als beeldende vorming, dans, drama en muziek door vakleraren;
 • themagericht onderwijs in de groepen 1 – 4 en projectonderwijs in de groepen 5 – 8 (IPC);
 • het doorontwikkelen van leerpleinen;
 • de Vreedzame School;
 • het groene schoolplein;
 • de intensieve samenwerking met De Nieuwe Muziekschool;
 • een dynamisch en betrokken team.

Wij vinden het belangrijk dat jij:

 • een situationeel leider bent, die belangen en bedoelingen van alle betrokkenen in een grote (onderwijs)organisatie steeds weer weet te verbinden;
 • affiniteit met de kinderopvang hebt;
 • toegankelijk, betrokken, inspirerend en activerend bent, maar ook kritisch en relativerend;
 • transparant, helder en kernachtig mondeling en schriftelijk communiceert;
 • lef en humor hebt;
 • gedegen kennis hebt van het onderwijsveld en voldoende leidinggevende ervaring meebrengt, het liefst als directeur;
 • beschikt over een HBO+/WO-denkniveau.

Lees hier meer over het functieprofiel. 

We horen graag van jou!

Mail vóór 4 december a.s. je motivatie en cv naar  f.willemsen@spommaasenwaal.nl.
Wil je graag eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk.
Hiervoor kun je contact opnemen met Lia van Meegen
(bestuurder) via l.vanmeegen@spommaasenwaal.nl.
De 1e gespreksrondes vinden plaats op 13 en 15 januari
2020 tussen 18.00 – 21.30 uur. De 2e gespreksronde
vindt plaats op 30 januari 2020 tussen 18.00 – 20.15 uur.

 

Share This