Vacature Voorzitter Raad van Toezicht nieuwe fusiestichting

Voorzitter Raad van Toezicht

De nieuwe fusiestichting SPOM/Oeverwal zoekt met ingang van
1 januari 2020 een voorzitter voor de Raad van Toezicht. Het fusieproces is met personeel, ouders, GMR en RvT afgerond. Een aanvraag voor toestemming voor de fusie ligt nu bij OCW. De nieuwe statuten moeten nog worden vastgesteld en goedgekeurd. Vanaf de zomervakantie 2019 zal gestart worden met de voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe stichting.

Samen hebben SPOM en Oeverwal 23 (katholieke en openbare) basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs, gelegen in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De scholen zijn autonoom met betrekking tot de onderwijskundige invulling van het onderwijs. Circa 400 medewerkers verzorgen het basisonderwijs aan ruim 4.500 leerlingen. De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. Gezien de onderwijspositie in de regio heeft de stichting een belangrijke regionale functie en  hecht zij aan maatschappelijk partnerschap.

Het volledige profiel voor de voorzitter kunt u HIER downloaden.

 

Share This