Vacature programmamanager iXperium (0,5 fte)

CLC Nijmegen zoekt ten behoeve van het iXperium Nijmegen een

 

Programmamanager 1x 0,5 fte

 

Ben jij de linking pin die we zoeken?

 

CLC Nijmegen is een bestuurlijk samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen (Conexus, Optimus, SPOM, SPOG en St Josephscholen) dat samenwerkt aan een regionale innovatieve agenda waarvan leren met ict één van de thema’s is. Dit doet het CLC Nijmegen in nauwe samenwerking met de HAN Pabo en het lectoraat leren met ict. Deze samenwerking is onderdeel van het iXperium/Centre of Expertise leren met ict. “Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving”.

Dit is de visie waarop de samenwerking rondom leren met ict binnen CLC Nijmegen is gebaseerd. CLC Nijmegen werkt binnen het thema leren met ict aan het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen door de inzet van ict én onderwijs dat ict-geletterde lerenden en werkenden opleidt voor de 21e eeuwse kennismaatschappij. We brengen daartoe professionals uit de praktijk, studenten, professionals uit de lerarenopleiding en onderzoekers bijeen die samen op onderzoeksmatige wijze in bijvoorbeeld iXperium-designteams onderwijsarrangementen (her)ontwerpen. Daarbij zijn labs ingericht waar samen geleerd, gewerkt en geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën.

Zie ook www.ixperium.nl.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe programmamanager voor het iXperium Nijmegen.

Deze vacature is te combineren met de vacature binnen SPOM voor “Directeur de Tweestroom”.

Share This