Start verkenning naar bestuurlijke fusie

Op basis van een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden hebben de besturen van Stichting SPOM Onderwijs en Stichting Oeverwal besloten om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een eventuele bestuurlijke fusie. In september 2018 zal de verkenning van start gaan en uiterlijk in maart 2019 wordt het eindrapport met conclusies opgeleverd.

SPOM Onderwijs verzorgt onderwijs op 15 basisscholen in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. Daarnaast biedt SPOM Kinderopvang voorschools onderwijs aan in de vorm van peutergroepen, evenals kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Oeverwal verzorgt onderwijs op 8 basisscholen in de gemeente Beuningen.

Wilt u meer lezen? Klik dan op de afbeelding hiernaast!

Share This