Standpunt bestuurder over lerarenregister

Beste lezer,

Graag vraag ik jullie aandacht voor het document op deze pagina.

Op verschillende plaatsen en op verschillende momenten (o.a. op vergaderingen van de PORaad, contacten met vakorganisaties) heb ik uiting gegeven aan mijn onvrede over het overheidsbeleid waarbij de overheid denkt dat door het maken van protocollen, regels,  (controle) voorschriften e.d. problemen worden opgelost, fouten worden voorkomen en het doen van de juiste dingen wordt gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de nieuwe privacywetgeving, de Wet Werk en Zekerheid, maar ook de wijze waarop het Lerarenregister wordt ingevoerd. Dit is echter een heilloze weg. Problemen laten zich over het algemeen niet oplossen door een protocol te maken of regels op te stellen.

We willen graag een andere beweging maken. Waarin het weer gaat over ‘de bedoeling van ons werk’ en niet over systemen. Met een paar collegabestuurders hebben we besloten dat de maat vol is en willen we een signaal geven dat we zo niet verder willen. Daarom hebben we bijgaand manifest opgesteld dat we ook verder gaan verspreiden.

We zijn grote voorstanders van professionele ontwikkeling door alle medewerkers en willen dit op alle mogelijke manieren stimuleren. We menen dat professionals zelf weten wat goed is voor hun ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Daar is geen systeem voor nodig waarin ‘punten’ worden bijgehouden.

In onze gesprekscyclus bespreek je met je collega’s en je leidinggevende hoe jij je wilt ontwikkelen en hoe dat past bij de visie en ontwikkeling van de school.  Maar de keuze voor wel/niet registratie ligt bij jou zelf en wij gaan daar als bestuurders geen consequenties aan verbinden, zoals de overheid dat wil. Dat is staat in ons manifest en die boodschap willen we graag uitdragen.

Alle directeuren van SPOM ondersteunen dit manifest.

Met vriendelijke groet,

Lia van Meegen

Share This