Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015.

Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Vragen en antwoorden over de voorgenomen fusie

  Wat is de noodzaak/reden van de bestuurlijke fusie? Door de sterke leerlingendaling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kunnen de besturen op bestuursniveau afzonderlijk van elkaar niet meer de beste ondersteuning bieden aan de scholen....

Start Sjors Creatief en Sjors Sportief

  Op woensdag 6 februari is op basissschool ’t Geerke in Puiflijk het startsein gegeven voor Sjors Creatief en Sjors Sportief. Alle basisschoolleerlingen van SPOM krijgen het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops...

Vacature enthousiaste leerkrachten

SPOM en Oeverwal hebben 23 basisscholen van verschillende grootte met ieder zijn eigen onderwijsconcept! Dit is jouw unieke kans om deze concepten en scholen te leren kennen en je (opnieuw) te oriënteren op je eigen loopbaan.

Standpunt bestuurder over lerarenregister

Onze bestuurder heeft, samen met andere bestuurders, een manifest gemaakt waarin het weer gaat over ‘de bedoeling van ons werk’ en niet over systemen.

Schoolvakanties 2018-2019

De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn voor de regio Nijmegen als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie 
15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie 
24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 
4 t/m 8 maart 2019

Meer lezen…

Koersplan SPOM

Doel van het onderwijs

‘Alle leerlingen gelijke kansen bieden om hun talenten te ontplooien en op te groeien als krachtige persoonlijkheden die hun bijdrage leveren als constructieve leden van de gemeenschap, als productieve deelnemers aan de economie en betrokken burgers van hun stad/dorp, land en de wereld’.

Meer lezen…

Share This