Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015.

Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Vacature Lid Raad van Toezicht nieuwe fusiestichting

  Lid Raad van ToezichtDe nieuwe fusiestichting SPOM/Oeverwal zoekt met ingang van1 januari 2020 een Lid voor de Raad van Toezicht. Het fusieproces is met personeel, ouders, GMR en RvT afgerond. Een aanvraag voor toestemming voor de fusie ligt nu bij OCW. De...

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht nieuwe fusiestichting

De nieuwe fusiestichting SPOM/Oeverwal zoekt met ingang van 1 januari 2020 een voorzitter voor de Raad van Toezicht. Het fusieproces is met personeel, ouders, GMR en RvT afgerond. Een aanvraag voor toestemming voor de fusie ligt nu bij OCW. De nieuwe statuten moeten nog worden vastgesteld en goedgekeurd. Vanaf de zomervakantie 2019 zal gestart worden met de voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe stichting.

Vragen en antwoorden over de voorgenomen fusie

  Wat is de noodzaak/reden van de bestuurlijke fusie? Door de sterke leerlingendaling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kunnen de besturen op bestuursniveau afzonderlijk van elkaar niet meer de beste ondersteuning bieden aan de scholen....

Vacature enthousiaste leerkrachten

Wij hebben 21 basisscholen en 2 SBO’s. Onze scholen zijn heel divers. Iedere school heeft een eigen onderwijs-concept. Als teamlid van onze invalpool biedt dit een mooie gelegenheid om verschillende scholen in de praktijk te leren kennen. Is het in jouw…

Standpunt bestuurder over lerarenregister

Onze bestuurder heeft, samen met andere bestuurders, een manifest gemaakt waarin het weer gaat over ‘de bedoeling van ons werk’ en niet over systemen.

Share This