Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015.

Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Vacature leraar groep 1/2 St Victorschool

Wie ziet voor zichzelf een mooie en uitdagende baan als leraar op de St. Victorschool?   Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leraar die Vakbekwaam is of door kan groeien naar vakbekwaam. Het lef heeft om onderwijsvernieuwingen samen vorm te geven. Volgens onze...

Vacature enthousiaste leerkrachten

SPOM en Oeverwal hebben 23 basisscholen van verschillende grootte met ieder zijn eigen onderwijsconcept! Dit is jouw unieke kans om deze concepten en scholen te leren kennen en je (opnieuw) te oriënteren op je eigen loopbaan.

Start verkenning naar bestuurlijke fusie

Op basis van een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden hebben de besturen van Stichting SPOM Onderwijs en Stichting Oeverwal besloten om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een eventuele bestuurlijke fusie.

Standpunt bestuurder over lerarenregister

Onze bestuurder heeft, samen met andere bestuurders, een manifest gemaakt waarin het weer gaat over ‘de bedoeling van ons werk’ en niet over systemen.

Share This