Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015.

Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Vacature Directeur IKC De Kubus

  Ben jij de nieuwe inspirerende bruggenbouwer van IKC De Kubus? Wij zijn een integraal kindcentrum in het centrum van Druten. RK Basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en buiten-schoolse opvang hebben in het kindcentrum een volwaardige plaats. De...

Vragen en antwoorden over de voorgenomen fusie

  Wat is de noodzaak/reden van de bestuurlijke fusie? Door de sterke leerlingendaling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kunnen de besturen op bestuursniveau afzonderlijk van elkaar niet meer de beste ondersteuning bieden aan de scholen....

Vacature enthousiaste leerkrachten

Stichting SPOM en Stichting Oeverwal hebben samen 21 basisscholen en 2 SBO’s. Onze scholen zijn heel divers. Iedere school heeft een eigen onderwijs-concept. Als teamlid van onze invalpool biedt dit een mooie gelegenheid om verschillende scholen in de praktijk te leren kennen. Is het in jouw…

Share This